Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Lengkap Pendek Arab latin Beserta Artinya

Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Lengkap Pendek Arab latin Beserta Artinya - Dalam rangka memahami tentang peribadahan ada banyak sekali yang harus di pelajari dengan baik dan benar terutama jika berkaitan dengan sholat wajib lima waktu. Di kenal dengan istilah qunut yang merupakan amalan sunnah di dalam sholat dan setidaknya ada tiga jenis yang berkaitan dengan qunut tersebut yaitu pada sholat subuh, witir bulan ramadhan serta nazilah. Untuk qunut subuh sendiri di kerjakan setiap pelaksanaan sholat tersebut yang letaknya di lakukan pada rakaat terakhir ketika berdiri 'itidal sebelum sujud, namun tentang amalan ini banyak pada ulama yang berbeda pendapat.

Kata qunut sendiri mempunyai arti patuh, mengabdi kepada allah swt, menurut istilahnya qunut adalah bacaan atau doa yang dibacakan (dikerjakan) ketika i'tidal atau ketika berdiri dari ruku rakaat terakhir pada sholat subuh dan shalat witir atau pada setiap sholat jika qunut witir. bagi kalangan umat islam khususnya yang bermadhab syafi'i qunut ini selalu di laksanakan setiap waktu subuh tanpa tertinggal, tentunya hal ini di lakukan berdasarkan beberapa dalil yang di yaini kebenarannya.

Hukum qunut adalah sunnah muakad atau sunnah yang di kuatkan sehingga kalau lupa di kerjakan maka di harus kan untuk melaksanakan sujud sahwi (tapi maaf di sana saya tidak akan membahas sujud sahwi) tetapi ada juga sebagian ulama yang tidak mensunahkan hukum qunut tetapi di antara madzhab yang empat diantaranya madzhab imam syafi'i menghukuminya dengan hukum sunat muakad, baik itu dalam qunut subuh dan witir atupun pada qunut nazilah.

Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Pendek Untuk Imam Panjang Dan Witir

Maka dengan begitu tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan doa qunut ini, meskipun benyak perbedaan yang terjadi di kalangan umat islam namun senantiasa kita jadikan perbedaan tersebut sebagai hikmah bukan permusuhan karena setiap yang menghukumi memiliki dalil-dalil yang sesuai dan kuat untuk di jadikan hujjah. Mari kita hormati satu sama lain terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah sementara untuk mengetahui bacaan qunut selengkapnya bisa di ssimak di bawah ini secara lengkap.

Doa Qunut

 Doa Qunut Subuh Dan Witir Tarawih lengkap Artinya

Allah hum-mah dini-i fi-iman hadait, Wa aa fini-i fi-iman a-afait, Watawal-lani-i fi-iman tawal-lai-itm Wabaarikli-i fi-imaa a thait, Waqini-i syar-ramaa qadhait, Fain-naka taqdhi-i wala-a yuqdha alaik, Wain-nahu la-ayadzilu man walait, Wala-a ya'iz-zu man aadait, Taba-a rakta rab-banaa wata aalait, Falakalhamdu alaa ma-aqadhait, Astaghfiruka wa atu-ubu ilaik, Wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi Wa alaa aalihi washahbihi Wasallam

Artinya : Ya Allah tunjukkanlah kepadaku sebagaiman mereka yg tlh engkau tunjukkan, Dan berilah kesihatan kepada-ku sebagaimana mereka yg engkau telah berikan kesihatan, Dan peliharalah aku sebagaimana orang yg tlh engkau pelihara, Dan berilah keberkahan bagiku terhadap sema yg tlh engkau kurniakan, Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yg engkau tlh tentukan
Maka sesungguh-nya engkaulah yg menghukum dan bukan kena hukum, Maka sesungguhnya tdk hina orang yg engkau pimpin, Dan tdk mulia orang yg Engkau memusuhinya, Maha Suci engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau, Maha bagi engkau segala pujian di atas yang engkau hukumkan, AKu memohon ampun dr Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau, (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad keluarga dan sahabatnya.

Meskipun kalimat bacaan dari doa qunut di atas lumayan cukup panjang, namun jika menghafalnya secara berulang kali, maka kami yakin akan cepat memahaminya, maka dari itu silahkan untuk di pelajari secara teliti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa agar lebih memahami semua hal yang berkaitan dengan pembahasan ini pelajari juga semua yang bersangkuan dengan bacaan doa qunut sholat subuh dan witir pendek serta hukumnya lengkap doa qunut mp3, nazilah, untuk imam, bahasa indonesia, sesudah wudhu, fdp dan lain sebagainya.